فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
69,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
3,550 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir