فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,700 کیلومتر قیمت : 118,900,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com