فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,700 کیلومتر قیمت : 118,900,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,800 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir