فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 2 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
69,846,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
620 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
8,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir