فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1345

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
26,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
28,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

قزوین - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir