فروش سمند LX در البرز مدل 1396

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 61,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
65,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

کهگیلویه و بویراحمد - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir