فروش سمند LX EF7 در کردستان مدل 1390

سمند، LX EF7، 1390

کردستان

کارکرد : 111,000 کیلومتر قیمت : 36,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,500 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
107,140 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
27,700,000
منبع آگهی
otex.ir