فروش هیوندای i30 در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

هرمزگان - 2 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir