فروش هیوندای i30 در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
84,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، i30، 2011

کرمان - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir