فروش هیوندای i30 در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
101,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
84,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir