فروش هیوندای i30 در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

هرمزگان - 4 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir