فروش هیوندای i30 در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 138,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir