فروش تیبا هاچ بک در گلستان مدل 1397

کارکرد : 9,500 کیلومتر قیمت : 42,600,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,400 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
23,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
9,600 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com