فروش هیوندای جنسیس در البرز مدل 2011

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : 450,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 4 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com