فروش هیوندای سوناتا در گلستان مدل 2012

کارکرد : 163,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir