فروش هیوندای سوناتا در گلستان مدل 2012

کارکرد : 163,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir