فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 69,000 کیلومتر قیمت : 530,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir