فروش هیوندای النترا در اصفهان مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
87,053 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

یزد - 12 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir