فروش رنو داستر در تهران مدل 2015

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 178,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2016

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2016

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
34,300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
1,160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir