فروش رنو داستر در تهران مدل 2015

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 178,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

رنو، داستر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
1,250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

رنو، داستر، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

رنو، داستر، 2017

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
17,800 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، داستر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir