فروش نیسان ماکسیما در اصفهان مدل 1391

کارکرد : 105,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
202,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir