فروش کیا اپتیما در لرستان مدل 2013

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

مرکزی - 12 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir