فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2009

هیوندای، جنسیس، 2009

خراسان رضوی

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
274,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir