فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کردستان مدل 1388

کارکرد : 143,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
620,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir