فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کردستان مدل 1388

کارکرد : 143,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1383

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir