فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir