فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2013

قم - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir