فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 137,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir