فروش کیا اپتیما در خراسان شمالی مدل 2016

کیا، اپتیما، 2016

خراسان شمالی

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 405,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
1,790,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir