فروش کیا اپتیما در خراسان شمالی مدل 2016

کیا، اپتیما، 2016

خراسان شمالی

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 405,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
347,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir