فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2010

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
595,000,000
منبع آگهی
otex.ir