فروش هیوندای ix55 در لرستان مدل 2013

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
342,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir