فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2012

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 348,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2014

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
211,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir