فروش هیوندای سانتافه در لرستان مدل 2012

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 348,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
479,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir