فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 43,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

آذربایجان شرقی - 3 سال پیش

کارکرد
800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
40 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir