فروش هیوندای جنسیس در هرمزگان مدل 2009

کارکرد : حواله قیمت : 309,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir