فروش هیوندای سانتافه در آذربایجان غربی مدل 2011

هیوندای، سانتافه، 2011

آذربایجان غربی

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

قم - 10 ماه پیش

کارکرد
8,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
316,000,000
منبع آگهی
otex.ir