فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2010

کارکرد : حواله قیمت : 399,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir