فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2009

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
399,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 12 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir