فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2014

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2006

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

زنجان - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
otex.ir