فروش هیوندای i20 (مونتاژ) در گلستان مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
202,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir