فروش هیوندای i20 (مونتاژ) در گلستان مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,100 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
95,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
1,700 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir