فروش هیوندای آزرا در گلستان مدل 2008

کارکرد : 157,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2006

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir