فروش پراید صندوق دار در گلستان مدل 1389

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
288,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
6,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir