فروش پراید صندوق دار در گلستان مدل 1389

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
8,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1390

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir