فروش پراید صندوق دار در گلستان مدل 1389

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
275,288 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com