فروش کیا اپتیما در سیستان و بلوچستان مدل 2013

کیا، اپتیما، 2013

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

قم - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

مرکزی - 11 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir