فروش ساینا EX دنده ای در گلستان مدل 1395

کارکرد : 55 کیلومتر قیمت : 39,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
28,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

خراسان رضوی - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir