فروش لیفان 820 در گلستان مدل 1397

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
91,250,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
87,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1396

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
91,250,000
منبع آگهی
otex.ir