فروش لیفان 820 در گلستان مدل 1397

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
155,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 820، 1395

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 820، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
91,250,000
منبع آگهی
otex.ir