فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1396

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1396

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com