فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 162,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir