فروش هیوندای جنسیس در فارس مدل 2013

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir