فروش دوو سیلو در تهران مدل 1382

کارکرد : 154,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

دوو، سیلو، 1378

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
314,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1381

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1382

سیستان و بلوچستان - 3 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1378

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
308,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1380

خراسان رضوی - 4 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1382

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir