فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1396

کارکرد : 33,000 کیلومتر قیمت : 41,300,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

گیلان - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir