فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 8,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

قم - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1395

قم - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir