فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1395

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : 23,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1394

خوزستان - 4 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

گیلان - 5 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir