فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

گلستان - 11 ماه پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
316,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
74,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir