فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 185,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
31,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

لرستان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
16,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir