فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 260,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir