فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 37,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir