فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 37,200,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir