فروش نیسان تی ینا در آذربایجان شرقی مدل 1391

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : 232,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
127,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir