فروش نیسان تی ینا در آذربایجان شرقی مدل 1391

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی

کارکرد : 77,000 کیلومتر قیمت : 232,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir