فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 92,000 کیلومتر قیمت : 257,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir