فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : حواله قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

ایلام - 4 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
28,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

کردستان - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir