فروش هیوندای جنسیس در آذربایجان شرقی مدل 2010

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 146,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir