فروش هیوندای جنسیس در آذربایجان شرقی مدل 2010

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 146,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2014

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir